Vol676模特张思允Nice云南心愿旅拍半脱和服露蕾丝内衣完美诱惑写真60P张思允爱蜜社

Vol676模特张思允Nice云南心愿旅拍半脱和服露蕾丝内衣完美诱惑写真60P张思允爱蜜社

治寒厥迷闷,四肢厥冷。 牛马肉共生鱼食之成鳖瘕。

一方治小儿恶口疮。 白术白茯苓青皮陈皮白芷乌药人参甘草上每服六钱,水一盏煎至半盏,温服。

烧灰即乌骨,俗名海鳔蛸发明乌骨,厥阴血分之药,兼入少阴,其味咸而走血,故治血枯血瘕,经闭崩带,阴蚀肿痛,丈夫阴肿,下痢疳疾,厥阴本药也。 齿治惊痫,乳能断酒,《千金方》用之。

角乃督脉所发,督为肾脏外垣,外垣既固肾气,内充命门相火,不致妄动,气血精津得以凝聚,扶阳固阴非他草木可比,八味丸中加鹿茸、五味子,名十补丸,为峻补命门真元之专药。用口津调和,分作二丸,用绢包治目赤肿胀,羞明昏暗,隐涩疼痛,眵泪风痒,鼻塞头痛,外翳扳睛诸症。

其壳五色璀璨为钿最精,烧过点眼能消宿翳,惜乎,专目科者罕知。 此方本名碧林丹,见药谱明疗铜绿条下,治小儿名绿云丹,亦载此书内。

其破症瘕,疟,五痔,阴蚀湿痹,重着,皆秦龟之功用,以能入脾经治风湿也。《物原》记岐黄以来有针灸,厥后巫彭制药丸,伊芳尹创煎药,而未闻有“禁、截”诸法也。

Leave a Reply